Total aflysning af Halloween i Måløv 2020

Kære Måløv-borgere.

Det er med tungt hjerte, vi har måttet træffe beslutning om en 100% aflysning af Halloween i Måløv 2020.

Vi har vendt og drejet mulighederne, men baseret på skærpelserne i de seneste udmeldinger fra myndighederne, kan vi ikke andet end at aflyse arrangementet helt. 

Vi havde glædet os til turen rundt i byen for at se, hvad Måløvs borgere havde udtænkt af uhyggeligheder, men vi er alle nødt til at tage et fælles ansvar i den situation, vi står i ift. Corona, og vi ønsker ikke at anspore til at mødes/samles i større mængder, da vi aldrig ved, hvor mange deltagere, der kunne tænkes at dukke op.

Vi sender en stor tak til de borgere, der havde meldt sig til at være med!

På vegne af Halloween i Måløv
Sune Lohse